Tips og tricks til dartspil

Hvad er et konkurrencemæssigt dartspils officielle mål?

Groft sagt kræver et dartspil ved konkurrence en plads på 4 gange 3 meter. Endvidere skal dartskiven hænge i en højde på 173 cm, og kasteafstanden er 237 cm. Ochen skal være mindst 61 cm bred og have en højde på mellem 3,8 og 6 cm. En anden vigtig betingelse under konkurrencen er god belysning. Når der sidder dartpile i dartskiven, bør der ikke være skygger på dartskiven.